Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης
Προσευχή αυτοσχέδια

 • "Ανοίξω το στόμα μου"
 • "Προσευχή αυτοσχέδια"
 • "Ψαλμός αυτοσχέδιος"
 • "Περί ευχής"
 • "Περί ασματικής νύμφης"
 • "Αυτοβιογραφικό"
 • "Πνευματικοί λόγοι"
 • "Λόγος στην αγάπη και το φως"
 • "Περί προσευχής"

 • Για να ακούσετε, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε Windows Media Player 10 ή μεγαλύτερο.
  Εάν δεν έχετε το πρόγραμμα αυτό, επιλέξτε εδώ για να το εγκαταστήσετε.